Soutěž o sandály LIMO

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Ing. Petr Moravec

II. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na internetu v období od 13. 4. 2020 do 20.4.2020 včetně.

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen “Soutěžící”). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

IV. Mechanika soutěže

 • Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil.
 • Pro účast v soutěži je potřeba:

 1. Být naším fanouškem na stránce https://www.facebook.com/nohatka.cz/
 2. Dát “like” soutěžnímu příspěvku
 3. Odpovědět do komentáře pod tímto příspěvkem na otázku: „Jakou barevnou kombinaci v létě nejraději nosíte?“

 • Výherce bude vybrán náhodným losováním.
 • Vyhodnocení probíhá formou aplikace Facebook Timeline Contest
 • Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

V. Výhra

 • sandály nohatka LIMO dle vlastního výběru
 • Výherci budou zveřejněni na facebookovém profilu https://www.facebook.com/nohatka.cz/ v úterý 21. 4. 2020.
 • Výherce je povinen nás kontaktovat z facebookového profilu, ze kterého odpovídal na soutěžní otázku, nejpozději do 30. 4 2020.
 • Ceny budou výhercům poslány poštou na jejich adresu. V případě nepřevzetí, propadá výhra ve prospěch Organizátora.
 • Pokud bude výhra odeslána prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby, organizátor soutěže nenese odpovědnost za zásilku a její doručení. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají ve prospěch Organizátora.
 • Soutěžící se zavazuje umožnit Organizátorovi pořídit obrazový záznam předání výhry, například formou fotografie a jeho následné použití se jménem výherce pro reklamní a marketingové účely spojené s touto soutěží (například uveřejnění fotografie se jménem výherce na facebooku).

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Česká republika:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Ing. Petr Moravec jako správci, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

VII. Ostatní pravidla a ujednání

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit.

Ceny není možno směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. Podmínkou účasti v probíhající soutěži je doručovací adresa na území ČR.

Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména, pořízeného obrazového materiálu  a odpovědi na internetu, či jiných sdělovacích prostředcích v případě výhry.

V Hrabyni dne 13. 4. 2020

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnýVrátit se do obchodu